Dordrecht is klaar voor een andere vorm van wonen.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Wij zijn een kleine groep met een gemeenschappelijk ideaal. De groep bestaat uit architecten en mensen die werken of werkten in de bouwsector, deels in dienst van de overheid. We ijveren voor een nieuwe exploitatievorm, die de stad vitaal kan houden en een substantieel aantal Dordtenaren gelukkig zal maken. Ze krijgen zicht op een betaalbare en toekomstgerichte woning, in gemeeschappelijkheid ontworpen en beheerd. Die middengroep blijft zo voor de stad behouden. Als initiatiefnemers zijn we vrijwilligers en werken in principe niet voor onszelf aan dit project. We zijn er voor Dordtenaren die in een woningcoöperatie geloven.

Dordts Woongenootschap

Als initiatiefnemers van het Dordts Woongenootschap richten wij ons op de bouw van 3- of 4 kamerwoningen in de prijsklasse van € 800 tot € 1200 (prijsklasse 2020). Wij denken dat er veel vraag is naar dit segment. Huurwoningen tot € 750 zijn vooral bestemd voor lagere inkomens en mensen in probleemsituaties. Projectontwikkelaars en andere marktpartijen houden we graag buiten onze plannen. Woningcorporaties zoals Woonbron en Trivire bedienen de huursector. Zij zijn wettelijk gezien beperkt tot de prijsklasse tot €750,-, alleen voor mensen met een laag inkomen, We denken succesvol te kunnen zijn met mensen die lid en huurder zijn en met medebewoners zelf beslissen over hun toekomstige woonsituatie.

Het woningaanbod is onderscheidend in:

 • Kwaliteit van architectuur en volkshuisvesting
 • Gemeenschappelijke voorzieningen
 • Sociale cohesie. De bewoners hebben een sterke band met eigen project.
 • Interessant voor meerdere bevolkingsgroepen (ouderen en jongeren, alleen staanden,
  tweepersoonshuishoudens en gezinnen, werkenden en niet-werkenden)
 • Extra aandacht voor milieu, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen
 • Zeggenschap over ontwerp, bouw en beheer van woongebouw
 • Coöperatief bestuur
 • Betaalbare huur, ook op langere termijn
 • Geen winstoogmerk
 • Leden kunnen geen geïnvesteerd kapitaal aan de stichting onttrekken
 • Het project heeft inspirerende functie

De locatie

De beoogde locatie is nog onzeker. Te denken valt aan de wijk Wielwijk en de nog in te richten Spoorzone.

Dordts Woongenootschap geschikt voor jong en oud

Ons doel
We streven naar een woningaanbod dat permanent voor de huurmarkt beschikbaar blijft. Het bijeengebrachte vermogen is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen in hetzelfde segment. Daarnaast moet het project toonaangevend zijn in duurzaamheid op het terrein van bouwkunde en mobiliteit. Zo is in de omgeving goed openbaar vervoer vereist. De parkeernorm is laag; gemeenschappelijk autobezit wordt gestimulee

Hoe doen we dat?
De huurwoningen zijn volkshuisvestelijk en architectonisch gezien goede woningen. De woningen moeten in de betaalbare huursector blijven. Er is een statutair verbod op verkoop en verhuur op langere termijn, met huurverhogingen die alleen de inflatie volgen. Doel is om de waarde voor de sector te behouden. De waarde kan worden ingezet als garantiebedrag in een volgend project. Zo kunnen meer betaalbare woningen worden gebouwd.

Oprichting Coöperatie
Om dit voor elkaar te krijgen is de oprichting nodig van een zelfstandig rechtspersoon met statuten en een bestuur, waarin de leden zeggenschap hebben. Om dit voor elkaar te krijgen is de oprichting nodig van een zelfstandig rechtspersoon met statuten en een bestuur, waarin de leden zeggenschap hebben. Deze vorm noemen we een coöperatie, in dit geval Dordts Woongenootschap te noemen. Ook is er geld of een geldgarantie nodig. Daarmee kan bouwgrond worden verworven en een architect en aannemer aan het werk gezet.

Wilt u meer informatie over het Dordts Woongenootschap? Neem contact op!