Dordrecht is klaar voor een andere vorm van wonen.

1

De eerste geldgevers zijn leden, de toekomstige huurders. Ze investeren gezamenlijk ca. 7% van de stichtingskosten risicodragend, een geschat bedrag van maximaal € 25.000. Ze dienen ook huur af te dragen, waarmee de rente, aflossing en onderhoudskosten worden betaald.

2

Naast de toekomstige bewoner wordt ook een beroep gedaan op de gemeente. Deze zou ca, 20% van de stichtingskosten voor haar rekening moeten nemen, in de vorm van een risicodragende lening of van een garantie voor hetzelfde bedrag.

3

De derde geld verstrekkende partij is een bank, die ca. 68% (als de gemeente 25% leent) van de stichtingskosten moet dekken. De grond, het bouwplan en het gebouw zijn het onderpand. De bank krijgt met dit onderpand een solide belegging voor de langere termijn.

Voordelen voor de gemeente zijn talrijk. Het Dordts Woongenootschap vult het nijpende tekort aan woningen met een gemiddelde huurprijs aan. Bij succesvol beheer ontstaan nieuwe projecten in dezelfde sector, zonder dat nog gemeentegarantie nodig is. De variatie in architectuur en volkshuisvesting zal toenemen, evenals het draagvlak onder bewoners.

Natuurlijk is voor het woongebouw een perceel grond nodig. Het grondbedrijf van de gemeente zal daarvoor worden aangesproken. De coöperatie zet zich in een passende grondprijs te bedingen bij de gemeente.

De genoemde bedragen zijn een indicatie. Met deze schattingen gaan we uit van een huurprijs van €850 voor een woning van zo’n 60m2 tot een huurprijs van €1200 voor een woning van zo’n 90 m2.

Organisatie

Wij vormen een kleine groep, die voorbereidingen treft voor de vorming van een organisatie, als opmaat naar een bestuur. Daarin zouden belangstellenden en toekomstige huurders zitting moeten nemen. In aanloop naar de bestuursvorming nemen wij, als ideële voortrekkers van het Dordts Woongenootschap, de eerste stappen naar een nieuwe vorm van wonen. Maar we kunnen het niet alleen. Graag willen we potentiële bewoners informeren en de gemeente bij onze plannen betrekken. Met de komst van een woongenootschap kan de stad Dordrecht rijker worden, door de toevoeging van vitaliteit, variëteit en diversiteit.

Het bestuur van het Dordts Woongenootschap i.o.

Pieter Bekkers (voorzitter)
Hendrik Jan Groeneweg
Rien Val
Nicky van der Kooij
Peter Kuenzli

Wilt u meer informatie over het Dordts Woongenootschap? Neem nu contact op!