Dordrecht is klaar voor een andere vorm van wonen.

Algemeen

Het Dordts Woongenootschap hecht waarde aan uw privacy. Wanneer u een contactverzoek indient via de website of via andere weg contact met ons opneemt verstrekt u data aan ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze data.

Welke gegevens verzamelen we?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

– Voornaam, tussenvoegsel en Achternaam
– Telefoonnummer
– Adres, postcode, stad
– Uw bericht

 Waarom verzamelen we deze data?

– Zo kunnen we via telefoon contact met u op nemen
– Indien niet bereikbaar via telefoon kunnen we u via e-mail bereiken
– Via e-mail kunnen we u informatie of nieuwsberichten toesturen
– De adresgegevens gebruiken we om in te zien waar eventuele geïnteresseerden vandaan komen om een inschatting te maken van de doelgroep die past bij het opzetten van een wooncoöperatie.

Jonger dan 16 jaar

Het Dordts Woongenootschap heeft niet tot doel data te verzamelen van individuen jonger dan 16 jaar. Echter kunnen wij via de website niet verifiëren hoe oud een website bezoeker is. Wij adviseren ouders / voogden de online activiteiten van kinderen tot 16 jaar te controleren.

Toegang tot, correctie of verwijdering van data

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@dordtswoongenootschap.nl. Het Dordts Woongenootschap zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren, bij voorkeur binnen vier weken. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat er data onjuist verwerkt wordt.

Bewaren van gegevens

Het Dordts Woongenootschap streeft ernaar gegevens niet onnodig te bewaren. Persoonlijke data wordt verwijderd indien deze niet meer relevant zijn, of hiervoor een verzoek wordt ingediend.

Veiligheid

Het Dordts Woongenootschap doet er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken. De software van de website wordt regelmatig geüpdatet om veiligheidslekken te voorkomen. Alleen de door het woongenootschap aangewezen personen hebben die contactverzoeken verwerken hebben toegang tot deze data.

Fraude

Het is altijd vervelend als er sprake is van fraude. Het kan zijn dat wij uw gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan. Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is geven wij gegevens aan de overheid. Het Dordts Woongenootschap zal nooit uw gegevens verkopen aan derden.

Social media

Bij het gebruik van social media kunt u aangeven dat u bepaalde posts of pagina’s leuk vindt. Wanneer u dit aangeeft verschijnt dat bericht op uw social media account, of u kunt een artikel met vrienden delen. Het Dordts Woongenootschap krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij zijn niet toegerust op het beantwoorden van alle vragen of opmerkingen via social media. Heeft u een vraag voor ons neem dan contact op via de website of via e-mail.