Dordrecht is klaar voor een andere vorm van wonen.

Het verhaal van het Dordts Woongenootschap

Samen wonen – Samen leven.

Wij zijn een initiatiefgroep met een ideaal: een gemeenschappelijke manier van wonen realiseren, waar bewoners meer met elkaar willen dan alleen maar buren zijn. Een woonvorm waar een betaalbare huur-/koopprijs niet geënt is op winstbejag. Waar we invloed hebben op de manier van bouwen, die anders is dan de huidige individuele standaard bouw. Niet alleen voor onszelf, maar ook als voorbeeld voor het doorbreken van de standaard en als een signaal naar de gemeente om meer voor groepen te gaan bouwen.

Wij willen wonen met mensen die kiezen voor zelfstandig wonen, maar ook willen omzien naar elkaar en willen aansluiten bij een coöperatieve woonvorm. Diversiteit in de samenstelling van bewoners is waar we van uitgaan: van 0 tot 120 jaar, alleengaand en samenwonend, divers en kleurrijk.

Meer dan alleen buren? Hoe ziet dat eruit?

We wonen allemaal zelfstandig in een eigen woonunit en leven ons eigen leven. Maar daarnaast zijn we ook beduidend meer dan alleen goede buren van elkaar. Waardoor het makkelijker kan zijn om iemand hulp te vragen bij kleine hand- en spandiensten. Het tevens leuk is om elkaar te inspireren en samen iets te doen. Zoals bijvoorbeeld samen sporten, theater bezoek, samen koffie drinken, borrelen, koken en eten of te klussen in de gemeenschappelijke ruimten.
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid koppelen wij aan saamhorigheid. Waardoor het ook makkelijker is om andere dingen met elkaar te delen. Het is soms prettig om de krachten te bundelen. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inkopen van flexibele zorg als daar behoefte aan ontstaat. Maar dat is verdere toekomst. En hoe dat er precies uit moet gaan zien bepalen we natuurlijk met elkaar.

Hoe ziet dat gemeenschappelijk wonen eruit?

We willen wonen in de binnenstad of stadsachtig gebied met winkels, openbaar vervoer en culturele voorzieningen op loopafstand. Ieder woont in een zelfstandige woonunit, met eigen keuken, douche en liefst ook een balkon. Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamer/keuken, logeerkamer, was- en klusruimten en een gemeenschappelijke tuin of dakterras. Mogelijk ook flexwerkplekken voor bewoners of andere partijen. Natuurlijk met een fietsenstalling en parkeerplek voor één deel-auto. We willen wel een gezamenlijke deel- of leen auto, maar geen privé auto’s. Bovendien is het gebouw en zijn alle ruimten volledig toegankelijk voor mindervaliden, met bijbehorende voorzieningen.

Onze essentie

  • Vrijheid: individuele autonomie, eigen verantwoordelijkheid, eigen wooneenheid.
  • Gezamenlijkheid: ieder draagt een steentje bij aan het “delen”.
  • Zorgzaam: we zijn actief in goed nabuurschap.
  • Verbinden: we staan naar vermogen klaar voor elkaar.
  • Elkaar stimuleren: we blijven elkaar uitnodigen tot inzet.

Onze woonvorm biedt ruimte aan een ieder die onze kernwaarden onderschrijft.

Wij willen het volgende realiseren

  • Een aantal duurzame en betaalbare wooneenheden met een huur-/koopprijs in de middenklasse categorie.
  • Met gemeenschappelijk groene buitenruimte (dakterras) en individuele balkons.
  • Met gemeenschappelijke ruimten voor ontmoeting, logeren, berging, klussen en wassen.
  • Voor mensen, die geen privéauto willen, wel een gezamenlijke deelauto of leenauto willen en veel fietsen: dus geen parkeren!
  • Met een uniek concept van meer gezamenlijk wonen en collectief eigendom, dat een basis legt voor meer projecten in de toekomst.

Is dit ook iets voor jou? Meld je dan aan via de website: contact